2/11 2020 – Baltoppen LIVE er ikke væsentligt berørt af de seneste coronastramninger – Mundbind skal dog delvist benyttes

Baltoppen LIVEs arrangementer gennemføres som planlagt.

Alle gæster og personale – ikke kunstnerne på scenen – skal bære mundbind ved ankomst og udlukning og når man ikke lige sidder på sin stol, hvis man f.eks. skal besøge toiletterne.

Se hvad vi frister med og hvordan vi håndterer dig trygt igennem kulturoplevelserne:
https://baltoppenlive.dk