23/8 2021 – Kom trygt til vores arrangementer – se hvordan vi passer på dig

Du kan være tryg på Baltoppen LIVE

(Opdateret d. 23/8 2021)

Kom trygt – Alt er normalt igen

Når du gæster Baltoppen LIVE fra august 2021, er du fri for de restriktioner, som har været gældende igennem 1 1/2 år, for et teater og spillested af vores størrelse.

Du er:

 • fri for at skulle vise coronapas
 • fri for at bære mundbind
 • fri for at forudbestille cafévarer

Baltoppen LIVE er:

 • fri for udbyde en begrænset sædekapacitet
 • forhåbentligt er vi fri for, at skulle aflyse eller udsætte arrangementer.

Pga at Covid-19 situationen i resten af verden stadig influerer på bl.a. internationale turnéer, kan vi komme ud for programændringer. Vi informerer berørte gæster, hvis dette skulle ske. Aflyses eller udsættes arrangementer, vil du få tilbudt refusion af billetværdien.

Baltoppen LIVE tilbyder fortsat håndsprit til fri afbenyttelse ligesom vi fortsætter indsatsen med ekstra rengøring samt ekstra udluftning.

Baltoppen LIVE opfordrer vores gæster til at holde afstand til andre, når det er muligt.

Baltoppen LIVE henviser til Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitte­forebyggelse:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand, når det er muligt
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Se mere om Covid-19 på Sundhedsstyrelsens web: WWW.SST.DK/CORONA


På Baltoppen LIVE er du tryg!

Kom glad forbi!Tidligere info fra 23/6 2021:

Baltoppen LIVE har afholdt sit sidste offentlige arrangement inden sommeren 2021. Vi forventer – og håber – at samtlige restriktioner er ophævet, når vi åbner efter sommeren.

Altså en “back-to-normal” situation UDEN krav om at vores gæster skal:
– bære mundbind
– vise gyldigt coronaplads
– holde afstand til hinanden og dermed kan bevæge sig frit rundt i Baltoppen LIVE

Og UDEN at vi skal:
– begrænse vores udbud af antal siddepladser p.g.a. restriktive arealkrav
– sørge for at der er afstandsstole mellem gæsterne
– holde salsbaren lukket og bede gæsterne om at bestille cafévarer på forhånd
– konstant belemre vores gæster med om-seatinger og udsending af nye billetter

Håbet og forventningen skyldes at vores politikere i Folketinget har indgået disse aftaler:

Politisk aftale af 11/6 om udfasning af restriktioner: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf 

Udmøntet i disse aktuelle retningslinjer gældende for kulturinstitutioner som Baltoppen LIVE:
Retningslinjer udmeldt af Kulturministeriet d. 14/6: https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/14._maj_Retningslinjer_for_kulturproduktioner_og_kulturarrangementer_med_siddende_publikum.pdf

Over sommeren tager myndighederne bestik af smittesituationen. Det kan være at man beslutter at udskyde udfasningen af restriktionerne.

Derfor opretholder Baltoppen LIVE over sommeren begrænsningen af udbudte billetter til vores arrangementer, der finder afsted i starten af efterårssæsonen. Så snart at der er afklaring – forhåbentligt senest i løbet af august – vil vi, for de relevante arrangementer, udvide pladskapaciteten og, om nødvendigt, maile nye billetter til berørte gæster.

Du kan derfor trygt købe billetter, eller hvis der er meldt udsolgt, skrive dig på ventelisterne.

Baltoppen LIVE ønsker dig en dejlig sommer og vi glæder os til at komme i gang igen – på helt normal vis.


Tidligere beskrivelse af hvorledes Baltoppen LIVE forholdte sig til og håndterede situationen under corona-nedlukningerne samt de perioder, hvor vi har måtte holde åben med restriktioner, gældende til og med sommeren 2021:

Baltoppen LIVE har iværksat en række forholdsregler, der overholder myndighedernes generelle retningslinjer om bl.a. hygiejne, brug af mundbind og opretholdelse af fysisk afstand til hinanden.

Vores initiativer overholder også myndighedernes specifikke retningslinjer om hvor mange gæster vi kan sælge billetter til i forhold til Baltoppen LIVEs areal.

Myndighedernes påbud opdateres løbende, og vi vil til enhver tid følge alle gældende regler og anbefalinger. Se de aktuelle retningslinjer her:

Retningslinjer pr. 27. maj 2021:
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/27_maj_2021_Retningslinjer_for_kulturproduktioner_og_kulturarrangementer_med_siddende_publikum.pdf

Retningslinjerne er fastsat af Kulturministeriet på baggrund af en politisk aftale af 4. maj 2021 om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021:
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-6.-maj-2021-ENDELIG.pdf

På basis af rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021:
https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf

 

Maksimal antal gæster og afstand mellem de siddende gæster:
Beregnet ud fra Baltoppen LIVEs bygningsareal kan vi maksimalt tillade 308 gæster i salen. Derudover må der være optrædende kunstnere samt personale.

Vi kan i forhold til Baltoppen LIVE cafés areal maksimalt servicere 50 spisende gæster. Derudover må der være serveringspersonale i caféen.

Enkeltpersoner eller grupper, der ikke har ”nær kontakt” med andre, bliver placeret siddende på stole med enten én meters mellemrum eller én afstandsstol i mellem sig. Par, familier eller grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde i sammenhængende grupperinger tæt på hinanden.

Læs mere om dette og andre tryghedsinitiativer herunder.

 

Mundbind:
Alle gæster og personale – ikke kunstnerne på scenen – skal bære mundbind ved ankomst og udlukning og når man ikke lige sidder på sin stol, hvis man f.eks. skal besøge toiletterne.

Coronapas:
Vores gæster skal ved ankomst – udover at fremvise billet til indlukningspersonalet –  forevise dokumentation for enten afsluttet eller påbegyndt vaccination, negativ test eller tidligere smitte. Følgende dokumentation – som kan ses i app’sne “Coronapas eller på “Min Sundhed” – giver adgang:

1.
Et gennemført vaccinationsforløb:
Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Eller

Et påbegyndt vaccinationsforløb:
14 døgn efter første vaccinestik og indtil 42 dage efter første stik er dit coronapas gyldigt og du behøver ikke at fremvise et aktuelt negativ testsvar.

2.
Et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. En covid-19-test kan være foretaget som en PCR-test (i halsen) eller antigentest (hurtigtest i næsen).


3.
Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort eller sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, som også skal fremvises til indlukningspersonalet.

Dokumentation kan både foreligge i papirformat og elektronisk.

Læs mere om, hvordan coronapasset anvendes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas


Der gælder følgende undtagelser fra kravet om at forevise et coronapas:

• Børn under 15 år.
• Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
• Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

Vores indlukningspersonale er forpligtet til at kontrollere vores gæsters coronapas og vi opstiller informationsmateriale om kravet om at forevise et coronapas.

Indlukningspersonalet kan bortvise gæster der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke herefter forlader området efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

 

Gælder der dokumentationskrav for gæster, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om at forevise et coronapas?
Der gælder ikke et dokumentationskrav. Gæsten skal f.eks. ikke fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme gæsten til gode, og at reglerne ikke betyder, at indlukningspersonalet skal gå ind i en diskussion med gæsten mv.

For at en kulturinstitution skal kunne leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for besøgende mv., der overholder kravet om at fremvise et coronapas, er dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende er undtaget fra kravet. Hvis en besøgende mv. nægter at fremvise et coronapas uden grund og nægter at forlade lokaliteten, kan man kontakte politiet.

 

Fra efterårets åbningsperiode er mange allerede klar over at det er trygt at gæste Baltoppen LIVE og kommer glade og forventningsfulde for bl. a. at pleje sit mentale helbred.

Hvis det mod alle forventninger skulle ske, at vi ikke kan gennemføre planlagte arrangementer, vil alle publikummer med billet kunne få billetprisen retur.

Du kan derfor roligt købe billetter til vores arrangementer.

 

Billetkøb:
Billetsalget vil udelukkende foregå online, f.eks. via vores hjemmeside www.baltoppenlive.dk eller ved indgangen (hvis der ikke er meldt udsolgt) og kun med kortbetaling eller MobilePay. Ingen kontanter.

Grupper, der i forvejen har ”nær kontakt”, kan sidde ved sammenhængende sæder.

Herunder ser du et par eksempler på relativt udsolgte sale:

Cafébordsopstillingen benyttes typisk når vi præsenterer koncerter. Stolene er placeret med 1 meters mellemrum fra center til center. På dette eksempel er de sorte firkanter stole,  der er solgt eller spærret. De runde røde cirkler er blokerede stole (afstandsstole). Og de blå firkanter er stole, der er ledige og i salg. Tallene er caféborde og bordnummeret står på din billet. Når du køber én eller flere billetter i ét samlet køb, blokerer vores seatingsystem automatisk én stol ved siden af dine køb. Således sikres afstand til andre enkeltpersoner eller grupper, som du ikke er i “nær kontakt” med.

 

tele

Publikumsrækker benyttes typisk når vi præsenterer teater, dans eller stand-up. Stolene er placeret i mindre rækker á 4 til 5 ved siden af hinanden. Så skal man ikke forbi så mange andre gæster, når man sætter sig på sin plads. På dette eksempel er de sorte firkanter stole, der er solgt eller spærret. De runde røde cirkler er blokerede stole (afstandsstole). Og de lilla firkanter er stole,  der er ledige og i salg. Når du køber én eller flere billetter i ét samlet køb blokerer vores seatingsystem automatisk én stol ved siden af dine køb. Således sikres afstand til andre enkeltpersoner eller grupper som du ikke er i “nær kontakt” med.

Enkeltpersoner eller grupper, der ikke har ”nær kontakt” med andre, kommer således til at sidde med én plads ledig på hver side af den eller de pladser, der købes.

Når du køber billetter, skal du derfor købe billetter til de personer i din gruppe, der kan sidde tæt sammen, i ét køb.

Køber du også billetter på vegne af andre, som du, eller dem du må sidde tæt sammen med, ikke kan sidde tæt sammen med – bedes du købe disse billetter i et andet køb.

 

Barerne er lukkede – forudbestil dine cafévarer:

For at minimere kødannelser er barerne lukkede for servering. Dette er ikke et myndighedskrav. Når det giver mening i forhold til arrangementets indhold åbner vi  en sjælden gang salsbaren – som et supplement til forkøbs-online-cafévaresalget – og sikrer at der ikke opstår flaskehalse omkring barzonen. I disse sjældne tilfælde lukker salsbaren sharp kl. 22:00.

Når du køber billet(ter) til arrangementet får du mulighed for at bestille/købe cafévarer under billetkøbsprocessen.
Har du allerede købt billet(ter) bedes du forudbestille og købe dine cafévarer her: https://baltoppenlive.dk/cafe/forudbestil-drikkevarer-snacks/

Har du købt billetter til andre end dig selv, så køb også cafévarer til dit selskab. På den måde kan vi matche bestillingen med dit navn og siddepladsnummer. Cafévarekøbet vil stå ved din stol eller vi sørger for at varerne finder vej til dig og dit evt. selskab.
Køb disse cafévarer senest på arrangementsdagen kl. 10:00.


Øvrige foranstaltninger:

Optrædende musikere får instruks om at de ikke må opfordre vores gæster til at synge med. Skulle det ske at kunstnerne glemmer dette, bedes man ikke synge med. Men man må gerne nynne med, uden at åbne munden.

Vi tilpasser løbende sædekapaciteten, og dermed afstanden mellem siddepladserne, efter myndighedernes aktuelle retningslinjer.

Vi tilbyder udelukkende arrangementer, hvor gæsterne sidder på stole. Enten på stolerækker eller ved caféborde. Alle stole er vendt mod scenen.

Tydelig skiltning, afstandsmarkering samt personalets anvisninger vil hjælpe alle til at huske at holde passende afstand. Dette gælder ved ankomst og indlukning til salen, hvis der forekommer pauser, ved toiletterne, ved udlukning og når man forlader Baltoppen LIVE. Er der relativt mange gæster åbner vi flere døre og porte ved udlukningen.

Vi lufter jævnligt ud når vi afholder arrangementer – tilfører frisk luft – som et supplement til vores aircondition, der IKKE recirkulerer den samme luft, men suger “brugt” luft ud.

Til vores spisninger i caféen, i forbindelse med udvalgte arrangementer, har vi reduceret antallet af udbudte spisebilletter, for at sikre afstanden mellem gæsterne. Caféen vil – til arrangementer med spisning – udelukkende være åben for de spisende gæster. Caféens spisende gæster skal bære mundbind, når de bevæger sig frem og tilbage i caféen. Mundbind udleveres om nødvendigt. De spisende gæster kan i cafébaren købe drikkevarer og bringe disse med ind til arrangementet i salen. Køb spisning samtidig med at du køber arrangementsbilletten. Senere tilkøb kan gøres her: https://baltoppenlive.dk/cafe/spisning/

Under arrangementerne desinficerer vi løbende kontaktpunkter eksempelvis dørhåndtag, håndtørrere, vandhaner o.l.

Vi har “skruet op” for den daglige rengøring.

Trykte programmer er fjernet fra caféen og salen og udleveres udelukkende efter anmodning, direkte til gæsterne.

Vi har ikke trykt vores ellers så populære flyers i denne sæson. Fordi de kan være svære at tage med sig, uden at man rører ved de øvrige flyers. Således undgår vi unødige kontaktpunkter.

Billetpersonalet tager kun imod kortbetaling eller MobilePay. Ingen kontanter. Vi anbefaler at man køber billetter i forsalg her fra websiden.

Vores selvbetjente garderobe er lukket. Du bedes tage evt. overtøj med ind i salen.

Nogle af vores arrangementer, der var planlagte og allerede tæt på udsolgt allerede inden corona-pandemien indtraf, er efter de aktuelle retningslinjer ”overbookede”. Hvis retningslinjerne inden arrangementsdatoerne stadig er restriktive i f.t. begrænset sædekapacitet, vil vi kontakte gæsterne med henblik på at flytte sin deltagelse til nye erstatningsdatoer eller tilbyde refundering af billetprisen.

I efteråret 2020 omseatede vi alle gæster med seatede pladsbilletter, som er købt før “verden gik af lave”. De nye billetter tilsendes til den mail, som man indtastede ved købet. Vi har mange mange gæster vi skal omplacere og flytte, så vær tålmodig. Vi skal nok nå det, inden du gæster Baltoppen LIVE. Vi har omseatet alle gæster til vores arrangementer indtil juni 2021.

Vi laver disse tiltag for at passe på vores gæster, vores optrædende kunstnere samt personalet, så vi kan få gode kunstneriske og kulturelle fælles live-oplevelser under trygge forhold.


I tilfælde af positiv covid-19-test eller nær-kontakt til en smittet person:

I tilfælde af risiko for smitte efter et arrangement i Baltoppen LIVE hvor vi kontaktes af Styrelsen for Patientsikkerhed, følger vi deres retningslinjer til hjælp ved smitteopsporing.

Testes du positiv efter at have været til arrangement på Baltoppen LIVE skal du ikke kontakte os, men orientere Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/coronaopsporing/#

 

De generelle anbefalinger:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Hold afstand – bed andre tage hensyn

Bliv hjemme ved sygdom eller hvis du er karantæneramt:

 • Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare
 • Har du været i udlandet inden for de seneste 14 dage før datoen for arrangementet, bør du blive hjemme.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger her: www.sst.dk/corona


Disse tiltag er gældende indtil og med 31. august 2021, hvorefter vi forventer at alle restriktioner ophører.

Vi afventer myndighedernes endelige udmelding om evt. restriktioner fra 1. september 2021, hvor vi atter åbner dørene for den nye sæson.