6/6 2021 – Kom trygt til vores arrangementer – se hvordan vi passer på dig

Du kan være tryg på Baltoppen LIVE.

(Opdateret d. 6/6 2021)

Baltoppen LIVE har iværksat en række forholdsregler, der overholder myndighedernes generelle retningslinjer om bl.a. hygiejne, brug af mundbind og opretholdelse af fysisk afstand til hinanden.

Vores initiativer overholder også myndighedernes specifikke retningslinjer om hvor mange gæster vi kan sælge billetter til i forhold til Baltoppen LIVEs areal.

Myndighedernes påbud opdateres løbende, og vi vil til enhver tid følge alle gældende regler og anbefalinger. Se de aktuelle retningslinjer her:

Retningslinjer pr. 27. maj 2021:
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/27_maj_2021_Retningslinjer_for_kulturproduktioner_og_kulturarrangementer_med_siddende_publikum.pdf

Retningslinjerne er fastsat af Kulturministeriet på baggrund af en politisk aftale af 4. maj 2021 om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021:
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-6.-maj-2021-ENDELIG.pdf

På basis af rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021:
https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf

 

Maksimal antal gæster og afstand mellem de siddende gæster:
Beregnet ud fra Baltoppen LIVEs bygningsareal kan vi maksimalt tillade 308 gæster i salen. Derudover må der være optrædende kunstnere samt personale.

Vi kan i forhold til Baltoppen LIVE cafés areal maksimalt servicere 50 spisende gæster. Derudover må der være serveringspersonale i caféen.

Enkeltpersoner eller grupper, der ikke har ”nær kontakt” med andre, bliver placeret siddende på stole med enten én meters mellemrum eller én afstandsstol i mellem sig. Par, familier eller grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde i sammenhængende grupperinger tæt på hinanden.

Læs mere om dette og andre tryghedsinitiativer herunder.

 

Mundbind:
Alle gæster og personale – ikke kunstnerne på scenen – skal bære mundbind ved ankomst og udlukning og når man ikke lige sidder på sin stol, hvis man f.eks. skal besøge toiletterne.

Coronapas:
Vores gæster skal ved ankomst – udover at fremvise billet til indlukningspersonalet –  forevise dokumentation for enten afsluttet eller påbegyndt vaccination, negativ test eller tidligere smitte. Følgende dokumentation – som kan ses i app’sne “Coronapas eller på “Min Sundhed” – giver adgang:

1.
Et gennemført vaccinationsforløb:
Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Eller

Et påbegyndt vaccinationsforløb:
14 døgn efter første vaccinestik og indtil 42 dage efter første stik er dit coronapas gyldigt og du behøver ikke at fremvise et aktuelt negativ testsvar.

2.
Et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. En covid-19-test kan være foretaget som en PCR-test (i halsen) eller antigentest (hurtigtest i næsen).


3.
Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort eller sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, som også skal fremvises til indlukningspersonalet.

Dokumentation kan både foreligge i papirformat og elektronisk.

Læs mere om, hvordan coronapasset anvendes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas


Der gælder følgende undtagelser fra kravet om at forevise et coronapas:

• Børn under 15 år.
• Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
• Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

Vores indlukningspersonale er forpligtet til at kontrollere vores gæsters coronapas og vi opstiller informationsmateriale om kravet om at forevise et coronapas.

Indlukningspersonalet kan bortvise gæster der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke herefter forlader området efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

 

Gælder der dokumentationskrav for gæster, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om at forevise et coronapas?
Der gælder ikke et dokumentationskrav. Gæsten skal f.eks. ikke fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme gæsten til gode, og at reglerne ikke betyder, at indlukningspersonalet skal gå ind i en diskussion med gæsten mv.

For at en kulturinstitution skal kunne leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for besøgende mv., der overholder kravet om at fremvise et coronapas, er dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende er undtaget fra kravet. Hvis en besøgende mv. nægter at fremvise et coronapas uden grund og nægter at forlade lokaliteten, kan man kontakte politiet.

 

Fra efterårets åbningsperiode er mange allerede klar over at det er trygt at gæste Baltoppen LIVE og kommer glade og forventningsfulde for bl. a. at pleje sit mentale helbred.

Hvis det mod alle forventninger skulle ske, at vi ikke kan gennemføre planlagte arrangementer, vil alle publikummer med billet kunne få billetprisen retur.

Du kan derfor roligt købe billetter til vores arrangementer.

 

Billetkøb:
Billetsalget vil udelukkende foregå online, f.eks. via vores hjemmeside www.baltoppenlive.dk eller ved indgangen (hvis der ikke er meldt udsolgt) og kun med kortbetaling eller MobilePay. Ingen kontanter.

Grupper, der i forvejen har ”nær kontakt”, kan sidde ved sammenhængende sæder.

Herunder ser du et par eksempler på relativt udsolgte sale:

Cafébordsopstillingen benyttes typisk når vi præsenterer koncerter. Stolene er placeret med 1 meters mellemrum fra center til center. På dette eksempel er de sorte firkanter stole,  der er solgt eller spærret. De runde røde cirkler er blokerede stole (afstandsstole). Og de blå firkanter er stole, der er ledige og i salg. Tallene er caféborde og bordnummeret står på din billet. Når du køber én eller flere billetter i ét samlet køb, blokerer vores seatingsystem automatisk én stol ved siden af dine køb. Således sikres afstand til andre enkeltpersoner eller grupper, som du ikke er i “nær kontakt” med.

 

tele

Publikumsrækker benyttes typisk når vi præsenterer teater, dans eller stand-up. Stolene er placeret i mindre rækker á 4 til 5 ved siden af hinanden. Så skal man ikke forbi så mange andre gæster, når man sætter sig på sin plads. På dette eksempel er de sorte firkanter stole, der er solgt eller spærret. De runde røde cirkler er blokerede stole (afstandsstole). Og de lilla firkanter er stole,  der er ledige og i salg. Når du køber én eller flere billetter i ét samlet køb blokerer vores seatingsystem automatisk én stol ved siden af dine køb. Således sikres afstand til andre enkeltpersoner eller grupper som du ikke er i “nær kontakt” med.

Enkeltpersoner eller grupper, der ikke har ”nær kontakt” med andre, kommer således til at sidde med én plads ledig på hver side af den eller de pladser, der købes.

Når du køber billetter, skal du derfor købe billetter til de personer i din gruppe, der kan sidde tæt sammen, i ét køb.

Køber du også billetter på vegne af andre, som du, eller dem du må sidde tæt sammen med, ikke kan sidde tæt sammen med – bedes du købe disse billetter i et andet køb.

 

Barerne er lukkede – forudbestil dine cafévarer:

For at minimere kødannelser er barerne lukkede for servering. Dette er ikke et myndighedskrav. Når det giver mening i forhold til arrangementets indhold åbner vi  en sjælden gang salsbaren – som et supplement til forkøbs-online-cafévaresalget – og sikrer at der ikke opstår flaskehalse omkring barzonen. I disse sjældne tilfælde lukker salsbaren sharp kl. 22:00.

Når du køber billet(ter) til arrangementet får du mulighed for at bestille/købe cafévarer under billetkøbsprocessen.
Har du allerede købt billet(ter) bedes du forudbestille og købe dine cafévarer her: https://baltoppenlive.dk/cafe/forudbestil-drikkevarer-snacks/

Har du købt billetter til andre end dig selv, så køb også cafévarer til dit selskab. På den måde kan vi matche bestillingen med dit navn og siddepladsnummer. Cafévarekøbet vil stå ved din stol eller vi sørger for at varerne finder vej til dig og dit evt. selskab.
Køb disse cafévarer senest på arrangementsdagen kl. 10:00.


Øvrige foranstaltninger:

Optrædende musikere får instruks om at de ikke må opfordre vores gæster til at synge med. Skulle det ske at kunstnerne glemmer dette, bedes man ikke synge med. Men man må gerne nynne med, uden at åbne munden.

Vi tilpasser løbende sædekapaciteten, og dermed afstanden mellem siddepladserne, efter myndighedernes aktuelle retningslinjer.

Vi tilbyder udelukkende arrangementer, hvor gæsterne sidder på stole. Enten på stolerækker eller ved caféborde. Alle stole er vendt mod scenen.

Tydelig skiltning, afstandsmarkering samt personalets anvisninger vil hjælpe alle til at huske at holde passende afstand. Dette gælder ved ankomst og indlukning til salen, hvis der forekommer pauser, ved toiletterne, ved udlukning og når man forlader Baltoppen LIVE. Er der relativt mange gæster åbner vi flere døre og porte ved udlukningen.

Vi lufter jævnligt ud når vi afholder arrangementer – tilfører frisk luft – som et supplement til vores aircondition, der IKKE recirkulerer den samme luft, men suger “brugt” luft ud.

Til vores spisninger i caféen, i forbindelse med udvalgte arrangementer, har vi reduceret antallet af udbudte spisebilletter, for at sikre afstanden mellem gæsterne. Caféen vil – til arrangementer med spisning – udelukkende være åben for de spisende gæster. Caféens spisende gæster skal bære mundbind, når de bevæger sig frem og tilbage i caféen. Mundbind udleveres om nødvendigt. De spisende gæster kan i cafébaren købe drikkevarer og bringe disse med ind til arrangementet i salen. Køb spisning samtidig med at du køber arrangementsbilletten. Senere tilkøb kan gøres her: https://baltoppenlive.dk/cafe/spisning/

Under arrangementerne desinficerer vi løbende kontaktpunkter eksempelvis dørhåndtag, håndtørrere, vandhaner o.l.

Vi har “skruet op” for den daglige rengøring.

Trykte programmer er fjernet fra caféen og salen og udleveres udelukkende efter anmodning, direkte til gæsterne.

Vi har ikke trykt vores ellers så populære flyers i denne sæson. Fordi de kan være svære at tage med sig, uden at man rører ved de øvrige flyers. Således undgår vi unødige kontaktpunkter.

Billetpersonalet tager kun imod kortbetaling eller MobilePay. Ingen kontanter. Vi anbefaler at man køber billetter i forsalg her fra websiden.

Vores selvbetjente garderobe er lukket. Du bedes tage evt. overtøj med ind i salen.

Nogle af vores arrangementer, der var planlagte og allerede tæt på udsolgt allerede inden corona-pandemien indtraf, er efter de aktuelle retningslinjer ”overbookede”. Hvis retningslinjerne inden arrangementsdatoerne stadig er restriktive i f.t. begrænset sædekapacitet, vil vi kontakte gæsterne med henblik på at flytte sin deltagelse til nye erstatningsdatoer eller tilbyde refundering af billetprisen.

I efteråret 2020 omseatede vi alle gæster med seatede pladsbilletter, som er købt før “verden gik af lave”. De nye billetter tilsendes til den mail, som man indtastede ved købet. Vi har mange mange gæster vi skal omplacere og flytte, så vær tålmodig. Vi skal nok nå det, inden du gæster Baltoppen LIVE. Vi har omseatet alle gæster til vores arrangementer indtil juni 2021.

Vi laver disse tiltag for at passe på vores gæster, vores optrædende kunstnere samt personalet, så vi kan få gode kunstneriske og kulturelle fælles live-oplevelser under trygge forhold.


I tilfælde af positiv covid-19-test eller nær-kontakt til en smittet person:

I tilfælde af risiko for smitte efter et arrangement i Baltoppen LIVE hvor vi kontaktes af Styrelsen for Patientsikkerhed, følger vi deres retningslinjer til hjælp ved smitteopsporing.

Testes du positiv efter at have været til arrangement på Baltoppen LIVE skal du ikke kontakte os, men orientere Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/coronaopsporing/#

 

De generelle anbefalinger:

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Hold afstand – bed andre tage hensyn

Bliv hjemme ved sygdom eller hvis du er karantæneramt:

  • Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare
  • Har du været i udlandet inden for de seneste 14 dage før datoen for arrangementet, bør du blive hjemme.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger her: www.sst.dk/corona


Disse tiltag er gældende indtil og med 31. august 2021, hvorefter vi forventer at alle restriktioner ophører.

Vi afventer myndighedernes endelige udmelding om evt. restriktioner fra 1. september 2021, hvor vi atter åbner dørene for den nye sæson.