Stig Rossen, Keld Heick, Jesper Asholt og Jesper Lohmann